Mērniecība

Topogrāfiskais plāns

  • Veicam topogrāfisko uzmērīšanu detālplānojumu, ierīcības projektu un būvprojektu izstrādei
  • Izgatavojam topogrāfisko plānu, kas atbilst Latvijas būvnormatīvu 005-99 (Inženierizpētes noteikumi būvniecībā) un Valsts zemes dienesta instrukcijām

Ieguvumi, ko sniedz topogrāfiskais plāns

  • Nodrošina iespēju uzsākt tehniskā projekta izstādi
  • Viens no dokumentiem, kas veicina tehniskā projekta saskaņošanu