Inženierģeoloģija

Ģeoloģiskie urbumi

Īstenojam ģeoloģiskos urbumus, sagatavojot slēdzienu par ģeomorfoloģisko
raksturojumu, ģeoloģisko uzbūvi, hidroģeoloģiskiem apstākļiem

Statiskā zondēšana
Veicam statistisko zondēšanu, sagatavojot statiskās zondēšanas (CPT) žurnālu
un statistiskās zondēšanas grafiku (CPT)

Skatrakumi
Sagatavojam skatrakumus ēku pamatu atsegšanai un sniedzam klientam ģeoloģisko atskaiti

 


Ieguvumi, ko sniedz inženierģeoloģija

Ļauj noteikt atbilstošāko būvniecības ieceres realizācijas vietu;
Precīzi un konkrēti sniedz informāciju par grunts slāni, lai izvēlētos jau projektēšanas stadijā piemērotākos būves pamatus
Atbilstoši reālai situācijai, ļauj izvērtēt un noteikt optimālākos risinājumus, lai novērstu neparedzētus izdevumus būvniecības vai būves ekspluatācijas laikā, saistībā ar grunts slāni
Atkarība no tā, kādas kvalitātes ūdens nepieciešams un kādā daudzumā, kā arī, izejot no ģeoloģiskā griezuma, ir iespēja izvēlēties urbuma tipu un urbšanas metodi.