Energoaudits

  • Sniedzam ekspluatācijā esošās ēkas energoefektivitātes stāvokļa novērtējumu
  • Izsakām rekomendācijas ēkas īpašniekam, pircējam vai īrniekam, kā samazināt ēkas ekspluatācijas izmaksas un uzlabot ēkas energoefektivitāti

Ieguvumi, ko sniedz ēku energoaudits

  • Sagatavots energoaudita pārskats, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
  • Ekspluatācijā esošas ēkas energoefektivitātes sertifikāta saņemšana, kas derīgs 10 gadus
  • Apzinātas energoefektivitātes pasākumu ieviešanas darbības
  • Izvērtēts un sagatavots energoplāns, kas ietver priekšlikumus energoresursu taupīšanai
  • Sniegtas rekomendācijas, lai novērtētu energovadību