Būvju tehniskā apsekošana

  • Veicam būvju tehnisko apsekošanu, lai pārbaudītu būves pamatus un pamatnes, nesošās konstrukcijas, aiļu sijas un pārsedzes
  • Īstenojam būves jumta konstrukciju, iekšējās un ārējās inženiertīklu komunikāciju tehnisko apsekošanu

Ieguvumi, ko sniedz būvju tehniskā apsekošana

  • Precīza un konkrēta informācija par būves, tās daļu, kā arī iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko stāvokli
  • Atzinums par veikto būvdarbu tehnisko risinājumu atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām
  • Atbilstoši reālajai situācijai, iespēja plānot ēkas stāvokļa uzlabošanas pasākumus
  • Ēkas vērtības paaugstināšana potenciālo pircēju vai īrnieku acīs, apliecinājums, ka ēkas apsaimniekošanas darbības un izmaksas ir pamatotas
  • Priekšlikumi apsaimniekotājiem un īrniekiem pareizai ēkas ekspluatācijai, kā arī iekārtu un būves daļu ilgmūžības palielināšanai