Projektēšana, konsultēšana un vadība

Projektēšana un vadība

Lauksaimniecības un ražošanas ēkas

  • Projektējam liellopu, jaunlopu un cūku fermas, aitu kūtis, zirgu manēžas, kūtsmēslu krātuves, šķidrmēslu lagūnas, tehnikas novietnes, graudu uzglabāšanas angārus, kaltes un ar to saistīto infrastruktūru
  • Veicam jaunbūvējamu, rekonstruējamu un renovējamu ēku projektēšanas darbus, aptverot visus ar to saistītos aspektus

Dzīvojamās mājas un nedzīvojamās ēkas
Projektējam mazstāvu daudzdzīvokļu un individuālās dzīvojamās mājas, pirtis un citas būves

3D Vizualizācijas izstrāde
Izstrādājam projektu 3D vizualizācijas, kas ļauj klientam vieglāk uztvert projektējamās ēkas izskatu

Būvprojekta ekspertīze
Īstenojam būvprojekta ekspertīzi konkrētām projekta sadaļām

Projektēšanas darbu vadība

  • Vadām projektēšanas darbus, kas ietver projekta sastāva shēmas izstrādi un dažādu speciālistu koordinācijas un komunikācijas vadību, kas piedalās konkrētās būves projektēšanā, lai nodrošinātu projekta augstāko kvalitāti un precīzus izpildes termiņus
  • Klientam ir iespēja iegādāties jau agrāk izstrādātus projektus, par to atsevišķi vienojoties
  • Saskaņojam izstrādātos būvprojektus ar iesaistītajām pusēm un valsts iestādēm

Autoruzraudzība
Apsekojam objektus, lai uzraudzītu celtniecības darbu atbilstību projektam, izvairoties no neproduktīviem izdevumiem un celtniecības risinājumiem

Konsultēšana

Konsultējam un sniedzam atzinumus par piemērotākajiem projektēšanas risinājumiem, atkarībā no projekta specifikas, pamatojoties uz iepriekšējo gadu projektēšanas pieredzi